Základní rozdíly práva USA

Jiný kraj, jiný mrav. Toto pravidlo se dá převést i do světa práva. Tedy co země, to jiné právo, a tedy i zákony, uspořádání státní moci, pravomoci a další specifika. Setkat se tak můžeme s právem kontinentálním neboli evropské právo, islámské právo neboli šaría a angloamerické právo, na které se dnes společně podíváme.

Jak už samotný název napovídá, s tímto právním systémem se setkáváme hlavně v anglicky mluvících zemích, jako je Anglie, Spojené státy americké, Kanada, Indie, Austrálie, Irsko, Nový Zéland, Izrael, Nigérie a další. A právě právo USA Juraslaw.com je velice specifické.

Nápis law

Vůbec nejznámějším specifikem je právo na držení zbraní, které je mnohem benevolentnější než toto právo u nás, hlavně proto, že tato možnost je zakotvena už v samotné ústavě. Ve Spojených státech se tak setkáváme s velice hojnou základnou domobrany, ovšem také výtržníků. Vše má tak své pro i proti. Kritéria pro ozbrojení se také nejsou zrovna vysoká. Hlavní z nich je dosažení plnoletosti, které nastává v USA ve věku 21 let. V tomto ohledu se tak o moc velký rozdíl oproti naším krajům nejedná, protože pro účely obrany je u nás stanovená stejná věková hranice. Dalším faktorem je školení, které musí uchazeč absolvovat. Následuje také krátký dotazník, který vyplňujete při koupi zbraně, v němž jen sami potvrdíte, že nejste blázni. U nás už je to těžší. Nutné je projít testovou části zkoušky, která je opravdu náročná, praktickou částí, u niž se nepřipouští jediná chyba, a ještě potvrzení od lékaře.

Miska spravedlnosti

Velice zajímavé také je, že pokud vám v Americe vstoupí neznámá osoba na váš pozemek, jste oprávnění zbraň použít. U nás se tohoto jednání nemůžete dopustit, pokud tedy nechcete skončit za mřížemi.

Zajímavý je i náhled na autorské právo, který je opět odlišný od toho našeho, i od kontinentálního. V českém právu může být autorem určitého druhu umění pouze osoba fyzická, kdežto v právu americkém se může jednat i osobu právnickou.

Rozdíly koneckonců nalezneme i v tak základní věci, jako je prezident celého státu. Zatímco u nás se jedná o jakousi formalitu a prezident má téměř zanedbatelné pravomoci, v Americe se jedná o podstatnou funkci, která disponuje pravomocemi mnohem většími. Rovněž se také setkáváme s pozicí viceprezidenta, která je hned po prezidentovi, druhou nejvyšší (dala by se tak de-facto přirovnat k našemu premiérovi).