Je pravidelná dezinfekce vzduchotechniky skutečně nutná?

Není pochyb o tom, že odvětrávání a možnost relativně rychlé výměny vzduchu jsou důležité v každé stavbě, bez ohledu na její účel. Přeci jen, je to nutné, aby se lidé neudusili vydýchaným vzduchem, či aby se zabránilo nejhoršímu při úniku plynu.

V naprosté většině staveb k tomuto účelu slouží okna. Někdy se však jedná o budovu, kde jich zkrátka není dostatek. Příkladem mohou být rozlehlé haly či obchody. Zde musí s tímto úkolem pomoci umělé výměníky vzduchu. Ty jsou obvykle propojeny s klimatizací, aby se zajistila stálá teplota.

klimatizace1

Je však jasné, že jako vše ostatní, ani vzduchotechnika nevydrží věčně. Abychom tedy její životnost maximálně prodloužili, jsou nutné její pravidelné revize. Ty by měly odhalit i malý problém dříve, než se stačí rozrůst a způsobit neštěstí.

K těmto prohlídkám se obvykle připojuje také dezinfekce vzduchotechniky. Ta je důležitá především na veřejných místech, a to z dobrého důvodu. Většina těchto umělých větracích zařízení v sobě má zabudován filtr, který má za úkol zachycovat škodliviny ve vyměňovaném vzduchu. Ten je tím pádem čistý a bez zápachu.

obchod1

Je však jasné, že ani kapacita tohoto filtru není neomezená. Jeho pravidelná výměna je tedy nezbytná. To ale také znamená, že se tyto škodliviny dostanou i do jiných oblastí větracího zařízení. Tím pádem by se mohly dostat i do stavby, a jelikož je zde jen omezené množství vzduchu, nemohou být zředěny tak, aby dosáhly neškodné úrovně, jako je tomu venku.

I proto je pravidelná dezinfekce tak důležitá. Zbaví nás škodlivin dříve, než se stačí rozmnožit a dosáhnout nebezpečné úrovně. Tím pádem se chrání zdraví návštěvníků. To je zvláště důležité v dnešní době pandemie.

Proto je jasné, že bychom tento proces neměli zanedbávat. Sice nám může přijít zbytečný, ale věřte tomu, že rozhodně má své místo. Bez něj bychom nemohli mít například obchody tak velké, jako jsou v současnosti. A to by byla pro mnoho lidí škoda.