Aktivní kyslík s kyslíkovým aktivátorem je šetrnějším prostředkem bazénové chemie

Říká se, že lidská krev je nejcennější tekutina, zvláště dnes, kdy ubývá dobrovolných dárců krve a naopak mezi lidmi převládá počet úrazů a onemocnění, která vyžadují operační zásah. Stejné pravidlo platí i pro vodu, ačkoli je nejrozšířenější tekutinou na celé planetě, bez ní by nemohla existovat ani zmiňovaná krev. Cena vody je ve srovnání se vzácnými kovy zanedbatelná, její význam je však mnohonásobně vyšší. Především je nezastupitelným médiem pro veškerý život, tvoří základ buněčné struktury každého organismu.

plavec v bazénu

V přírodě jsou všechny vodní rezervoáry udržovány v přirozeném chodu pomocí tzv. samočisticího systému vzájemně propojených dějů mezi vodními rostlinami a živočichy. Ve stojatých vodách malého objemu však tento mechanismus selhává, zvláště pak v umělých nádržích určených pro koupání. Ty jsou zbaveny planktonu i vodních rostlin, a abychom předešli rozmnožování mikroorganismů a tvorbě nečistot, musíme provádět očistu dvěma základními způsoby – filtrací a chemickou desinfekcí.

plavecká dráha v bazénu

Desinfekce zpravidla spočívá na využívání chlóru, je to osvědčená metoda, která je běžná i u vodovodního řadu, pro řadu lidí je však příliš agresivní. Velmi dobře lze účinky chlóru na pokožku a sliznice zmírnit solinátorem s mořskou solí, ale také metodou aktivního kyslíku. Tento způsob účinkuje obdobně jako chlornan sodný či kyselina chlorná, využívá principu silné oxidace, která je pro drobné organismy toxická.

Kdy a kde se aktivní kyslík využívá

Nasazuje se ve všech typech nadzemních i zapuštěných bazénů a ve vířivkách. Nezpůsobuje nepříjemný zápach, nedráždí oči a pokožku a lze jej uplatit i tam, kde do vody vstupují malé děti a osoby alergické na chlorové přípravky bazénové chemie. Koncentrace kyslíku je mezi třemi až osmi miligramy na litr a k započetí chemické reakce je nutný kyslíkový aktivátor chlorito.cz. Výsledkem je pak v kombinaci s filtračním zařízením křišťálově čistá voda.