World Wine Web – WWW

                Je tzv. celosvětová síť, čímž je označen systém prohlížení, ukládání a odkazování na dokumenty, které se nachází na internetu. Tyto dokumenty se otevírají skrze webový prohlížeč, ten se nachází na webovém serveru, navzájem je propojuje hypertextový odkaz (URL).
Programování na počítači
Vznik
                Tato síť by nevznikla bez Tima Bernerse – Leeho, který jej sám vytvořil v osmdesátých letech, když působil v CERNu. Leeho sen se začal uskutečňovat v druhé polovině 80.let minulého století, jelikož se jeho síť začala rozšiřovat po celé Evropě. Roku 1988 se poprvé takto přes síť Evropa propojila se Severní Amerikou a tak začala diskuze o možnosti vzniku webového systému. V březnu 1989 vydal právě Tim Bernes – Lee návrh nezývaný „Správa informací: Návrh“ (v angličtině „Information Management: A Proposal“).
                „Představte si, že reference v textu budou spojeny se síťovou adresou místa, o kterém refererují a tak budete při čtení textu moci na ně přejít pouhým kliknutím myši.“ Řekl Tim před vynalezením hypertextového odkazu. Pro danou činnost bylo vybráno pojmenování hypertext – způsob spracování neliterárního textu – což je slovo z 50. Let. Také bylo schváleno, aby hypertextové odkazy mohli být použity i u obrázků, hlasových správ nebo videí.
Webová síť
Rozdíl mezi World Wine Webem a Internetem
                I když se může zdát, že www a internet je totéž, přesto to jsou dvě různé věci. Internet je systém, který celosvětově propojuje počítačové sítě. World Wine Web je ale aplikace, která funguje právě na internetu. Zahrnuje obrovské množství stránek a souborů, které jsou na internetu dostupné a vzájemně se propojují hypertextovými odkazy. Pro nalezení nějakého dokumentu nebo stránky, většinou jako první do vyhledávače zadáme URL, prohlížeč pak za pomocí přenosu dat najde vámi požadovanou věc, spolu s podobnýma stránkami, obrázky a videi.

Posted in Www