Vyhledávání na internetu

K tomu, abychom našli požadované informace, slouží webový vyhledávač.  Do jeho rozhraní uživatel zadává klíčová slova, která charakterizují požadovanou informaci. Vyhledávač pak vypisuje seznam odkazů na webové stránky, obsahující hledané informace ať už ve formě textů, obrázků nebo jiných multimediálních formátů. Řazení nalezených odkazů na webové stránky s vyhledávanými informacemi je dáno relevancí se zadanými klíčovými slovy a hodnocením důležitosti obsažených informací podle různých kritérií.
tablet vyhledávání
Jak to funguje
Při samotném vyhledávání funguje vyhledávač zcela automaticky, využívá při své práci desítky, ale i statisíce počítačů. Vyhledávač musí své způsoby vyhledávání neustále zlepšovat, aby splnil rostoucí požadavky uživatelů. Jeho kvalita se hodnotí podle toho, zda uživatel najde odpověď na požadovanou informaci v prvních odkazech zobrazených jako výsledek vyhledávání. Snahou majitelů webových stránek je, aby jejich stránky dosáhly co nejvyšší pozice při zobrazení výsledků hledání.
Vyhledávač prochází webové stránky, vytváří databáze výskytu slov, indexuje je a následně poskytuje odpovědi na dotazy, zadané při vyhledávání.
zeměkoule lupa
Z principu fungování vyhledávače je zřejmé, že nikdy nemůže mít nejaktuálnější informace, nalezené stránky prezentuje se zpožděním. Servery s často měnícím se obsahem, typicky třeba zpravodajské servery, robot vyhledávač navštěvuje častěji. Někdy jsou změny na webu aktivně zasílány robotovi. Efektivitu je možné zvýšit tím, že se databáze aktualizuje průběžně, po částech nebo její nejčastěji hledané informace.
V souvislosti se stále častěji žádaným co nejlepším umístěním, ve výsledcích vyhledávání, se používá SEO technika (z angl. Search Engine Optimization), která má zajistit, aby se určitá webová stránka zobrazovala na prvních místech při vyhledávání pomocí vyhledávačů.

Posted in Www