Proč jsou zlatá čísla tak oblíbená

Především u starých domů často vidíme, že mají svá domovní čísla zhotovená ze zlata. Ta vypadají vskutku nádherně a ve slunečním světle úžasně září. Navíc byla, stejně jako dnes, symbolem moci, postavení a majetku. Ne každý si je mohl dovolit, a kdo ano, dával je náležitě na odiv. Koneckonců k čemu je mít, pokud se s nimi nebudeme chlubit.zlatá čísla z různých úhlů

V dnešní době si stále udržují svou popularitu, ač i nadále zůstávají výsadou majetnější vrstvy. Běžní lidé si málokdy mohou dovolit skutečná zlatá čísla VIP čísla. Tento kov totiž, ač nemá zrovna nejlepší vlastnosti, co se užitkovosti týče, je vysoce ceněn pro svůj vzhled a vzácnost. Tomu samozřejmě odpovídá i cena, která je často velmi vysoká.

Proč ale lidé po tomto materiálu tolik touží? Všichni si přece pamatujeme výpravy Španělů i jiných národů do Nového světa, kde získávali zlato od Inků, Aztéků i jiných indiánských národů. Není bez zajímavosti, že i tyto primitivní národy si jej velmi cenily a používaly je na výrobu náboženských i jiných svatých předmětů.

Je tedy vidět, že naše záliba v onom lesklém žlutém kovu není něco, co by bylo výsledkem vývoje civilizace. Jeho obliba jde napříč celým lidstvem, ať už vezmeme starý Egypt, původní americké obyvatelstvo či staré Řecko či Řím.

Co je ale příčinou toho, že se nám tak líbí? Je jich hned několik. Vychází především z naší mentality, která nám byla dána mnoha tisíci lety vývoje.

V době, kdy jsme ještě byli lovci a sběrači, před nástupem civilizace, se jednotlivé kmeny setkávaly a vyměňovaly si výrobky a někdy i členy kmene, převážně tedy ženy. A platilo, že čím lepší a čím víc ojedinělý daný výrobek byl, tím měl vyšší hodnotu, a tím víc se za něj i zaplatilo. A to nám zůstalo: pokud je něco vzácné, jeho cena v našich očích okamžitě stoupne.zlatá čísla v různých odstínech

To však samozřejmě není jediný požadavek. Tím je, aby měl zároveň dobré užitné vlastnosti. Lze argumentovat, že zlato je rozhodně nemá. To je však povrchní pohled. Vypadá totiž dobře, a to se také počítá. I to je užitek, neboť zkrášluje dům či osobu, kterou zdobí. A víme, jak ženy milují své šperky.

Není tedy divu, že jeho obliba je tak velká, a je velmi nepravděpodobné, že bude někdy v brzké době klesat. Zdá se tedy, že investovat do něj je dobrá příležitost. Tak směle do toho!